• Warunki bezpieczeństwa

 

 

 

Warunki bezpieczeństwa użytkowania celów MTS.

 

1. Chroń oczy - używaj okularów lub gogli ochronnych spełniających co najmniej normę CE EN166 klasa 1 FT. Zalecamy używanie okularów balistycznych.
2. Chroń słuch - używaj środków ochrony słuchu zapewniających tłumienie na poziomie SNR=27dBA lub większym (zgodnie z EN352-2:2002)
3. Minimalne bezpieczne dystanse dla poszczególnych typów amunicji:
- 10m pistolet (z wyłączeniem amunicji Magnum i 7.62x25mm)
- 10m broń gładkolufowa śrut (tylko śrut ołowiany)
- 25m pistolet (amunicja Magnum i 7.62x25mm)
- 50m karabin amunicja pośrednia (223Rem, 7.62x39mm)
- 50m broń gładkolufowa kula
- 150m karabin (maksymalnie Ek=4000J)
- w przypadku strzelań z amunicji o Ek>4000J prosimy o kontakt
4. Cele zaprojektowane są do strzelań amunicją typu FMJ lub JHP z rdzeniem miękkim o prędkości przy trafieniu nie mniejszej jak 230m/s i nie większej jak 850m/s.
5. Nie używaj celów MTS do strzelań amunicją: zapalającą, przeciwpancerną, z rdzeniami stalowymi, śrutem stalowym oraz innej specjalnego przeznaczenia. Amunicja tego typu może permanentnie uszkodzić cel oraz spowodować zagrożenie dla strzelca i osób postronnych.
6. Nie używaj celów MTS do strzelań z broni pneumatycznej.
7. Tarcze ustawiaj zawsze prostopadle do kierunku strzału.
8. Cele należy ustawiać na stabilnych, miękkich powierzchniach np. piasek, płyty antyrykoszetujące lub miękkie drewno.
9. Sprawdź stan tarcz i elementów montażowych przed rozpoczęciem strzelania Uszkodzone tarcze stalowe z kraterami, przestrzelinami lub innymi uszkodzeniami należy natychmiast wyłączyć z użytkowania.
10. Wszelkie manipulacje takie jak montaż celów, resetowanie itp. wykonuj w rękawicach ochronnych, a po zakończonym strzelaniu dokładnie umyj ręce.
11. W razie wątpliwości dotyczących użytkowania celów prosimy o kontakt info@3gun.pl

Do góry