• Regulamin

 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.3GUN.pl  prowadzony jest przez firmę:

 

REAL STEEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 141/11

Bydgoszcz

NIP 9671288441

REGON 340451794


2. Zamówienia w naszym sklepie można składać w dwojaki sposób. Po wcześniejszej rejestracji na naszej stronie wybrane przedmioty należy umieścić w koszyku i następnie podczas potwierdzania zamówienia wybrać formę wysyłki oraz płatności. Zamówienia można składać również za pośrednictwem telefonu pod numerem +48600141878.


3. Do ceny towarów na stronie doliczane są koszty przesyłki. Przesyłka realizowana jest przez:

- kurier DPD za pobraniem,

- kurier DPD przedpłata na konto,

 

Tracking czyli śledzenie losu przesyłki dostępny jest na stronie: www.dpd.com/pl/pl/ . po wpisaniu nr nadania, który otrzymali Państwo drogą mailową po wysyłce zamówienia.

 

Aktualne koszty wysyłki można sprawdzić umieszczając przedmioty w koszyku i wybierając odpowiednią formę wysyłki (nie ma potrzeby logowania się). 

 

Płatność za przesyłkę możliwa jest w następujący sposób:

- płatne gotówką przy odbiorze tzw. za pobraniem są wysyłane tego samego dnia. Wysyłka za pobraniem jest sugerowaną formą wysyłki, jeśli zależy Państwu na czasie.

- przedpłata na nasze konto, paczka wysłana jest po otrzymaniu wpłaty na konto 

- płatność internetowa szybkim przelewem za pomocą systemu PayNow 

- płatność internetowa kartą, operator Autopay S.A., dostępne formy płatności:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro"

- płatność internetowa kartą kredytową lub szybkim przelewem za pomocą systemu PayPal

 

Wpłaty przelewem tradycyjmym należy kierować na:


REAL STEEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 141/11

85-022 Bydgoszcz

BRE Bank SA Oddział Bankowości Detalicznej

nr rach.: 60 1140 2017 0000 4102 1038 2499

 

Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono automatycznie anulowane.

 

4. Odbiór osobisty możliwy jest po złożeniu zamówienia poprzez naszą stronę i wybraniu opcji wysyłki odbiór osobisty - Bydgoszcz, ul. Gdańska 131. Towar z reguły dostępny jest do odbioru tego samego dnia, a najpóźniej na następny dzień roboczy. Odbioru można dokonać: poniedziałek - piątek w godzinach 11-18 i sobota w godzinach 10-14.

Wyświetl mapę


5. Istnieje możliwość rezerwacji produktów będących aktualnie na stanie. W takim przypadku należy skontaktować o się z nami. Może wystąpić konieczność wpłaty zaliczki, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie.


6. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta.


7. Promocji, rabatów itp. nie łączy się chyba, że ustalono inaczej.


8. Podane w sklepie terminy osiągalności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia.


9. Nasz sklep internetowy otwarty jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Z tego względu może się zdarzyć, że zamówiony przez Państwa artykuł już został sprzedany tego dnia. Są to przypadki rzadkie, ale niestety nieuniknione, za co z góry przepraszamy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji skontaktujemy się niezwłocznie z zamawiającym celem ustalenia sposobu rozwiązania problemu.

 

10. Państwa dane osobowe służą wyłącznie na potrzeby sklepu i są przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej naszej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

 

11. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 

 

REAL STEEL Sp. z o.o.
Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
mail: info@3gun.pl
tel. 600141878

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się na drugiej stronie niniejszego dokumentu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Brak prawa do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie art. 38 zachodzi m.in. w przypadku:
- W którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zmontowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- W którym przedmiotem świadczenia są rzecz lub rzeczy podlegająca montażowi w siedzibie sprzedawcy na wyraźne życzenie klienta.

 


13. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie i kolorze przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości, które wynikają z typu i ustawień użytego przez Państwa monitora.

 

14. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki prosimy o dokładną inspekcję paczki. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że zawartość została zniszczona lub zagubiona podczas transportu należy odmówić przyjęcia przesyłki i spisać protokół z opisem problemu w obecności kuriera.

 

15. Po otwarciu paczki prosimy o sprawdzenie stanu ilościowego, jakościowego oraz asortymentowego produktów i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w stosunku do złożonego zamówienia.

 

16. Reklamacje na zakupiony towar można składać telefonicznie pod nr telefonu 600141878 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@3gun.pl .

 

 

 

17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedającego zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 

18. Powyższy regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej podczas zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

 

 

 

 

Reklamacje


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany. Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Kodeksu Cywilnego.


2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, a jeśli Produkt jest usługą - usługę zgodną z jej opisem na stronie Sklepu Internetowego. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo na adres: info@3gun.pl


3. Klient powinien podać w opisie reklamacji:  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; żądanie sposobu
doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe - umożliwi to sprawne przeprowadzenie procedury reklamacyjnej i rozpatrzenie reklamacji. Nie zastosowanie się do zaleceń z powyższego zdania nie wpływa na skuteczność reklamacji.

4. Usługodawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, lecz nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej wpłynięcia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.


5. Jeśli do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie Produktu
do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony o przesłanie Produktu na koszt Usługodawcy na adres Real Steel sp. z o.o. ul. Kaszubska 25 85-048 Bydgoszcz. Jeśli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego montażu, dostarczenie Produktu byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie Produktu Usługodawcy lub wyznaczonym przez niego osobom trzecim w uzgodnionym terminie w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5. Regulaminu nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Usługodawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Usługodawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego montażu Produktu wolnego od wad lub usunięcia wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.


7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Archiwalny regulamin obowiązujący do dnia 25-12-2014:


1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.3GUN.pl  prowadzony jest przez firmę:

 

REAL STEEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 141/11

Bydgoszcz

NIP 9671288441

REGON 340451794


2. Zamówienia w naszym sklepie można składać w dwojaki sposób. Po wcześniejszej rejestracji na naszej stronie wybrane przedmioty należy umieścić w koszyku i następnie podczas potwierdzania zamówienia wybrać formę wysyłki oraz płatności. Zamówienia można składać również za pośrednictwem telefonu pod numerem +48600141878.


3. Do ceny towarów na stronie doliczane są koszty przesyłki. Przesyłka realizowana jest przez:

- kurier DPD za pobraniem,

- kurier DPD przedpłata na konto,

 

Tracking czyli śledzenie losu przesyłki dostępny jest na stronie: www.dpd.com/pl/pl/ po wpisaniu nr nadania, który otrzymali Państwo drogą mailową po wysyłce zamówienia.

 

Aktualne koszty wysyłki można sprawdzić umieszczając przedmioty w koszyku i wybierając odpowiednią formę wysyłki (nie ma potrzeby logowania się). 

 

Płatność za przesyłkę możliwa jest w następujący sposób:

- płatne gotówką przy odbiorze tzw. za pobraniem są wysyłane tego samego dnia. Wysyłka za pobraniem jest sugerowaną formą wysyłki, jeśli zależy Państwu na czasie.

- przedpłata na nasze konto, paczka wysłana jest po otrzymaniu wpłaty na konto 

- płatność internetowa kartą kredytową lub szybkim przelewem za pomocą systemu PayU  

- płatność internetowa kartą kredytową lub szybkim przelewem za pomocą systemu PayPal

 

Wpłaty należy kierować na:


REAL STEEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 141/11

85-022 Bydgoszcz

BRE Bank SA Oddział Bankowości Detalicznej

nr rach.: 60 1140 2017 0000 4102 1038 2499

 

Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono automatycznie anulowane.

 

4. Odbiór osobisty możliwy jest po złożeniu zamówienia poprzez naszą stronę i wybraniu opcji wysyłki odbiór osobisty - Bydgoszcz, ul. Gdańska 131. Towar z reguły dostępny jest do odbioru tego samego dnia, a najpóźniej na następny dzień roboczy. Odbioru można dokonać: poniedziałek - piątek w godzinach 11-18 i sobota w godzinach 10-14.

Wyświetl mapę


5. Istnieje możliwość rezerwacji produktów będących aktualnie na stanie. W takim przypadku należy skontaktować o się z nami. Może wystąpić konieczność wpłaty zaliczki, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie.


6. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta.


7. Promocji, rabatów itp. nie łączy się chyba, że ustalono inaczej.


8. Podane w sklepie terminy osiągalności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia.


9. Nasz sklep internetowy otwarty jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Z tego względu może się zdarzyć, że zamówiony przez Państwa artykuł już został sprzedany tego dnia. Są to przypadki rzadkie, ale niestety nieuniknione, za co z góry przepraszamy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji skontaktujemy się niezwłocznie z zamawiającym celem ustalenia sposobu rozwiązania problemu.

 

10. Państwa dane osobowe służą wyłącznie na potrzeby sklepu i są przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej naszej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

 

11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili otrzymania towaru. Kontakt z Państwa strony przed wysyłką towaru do naszej siedziby może znacząco usprawnić procedurę zwrotu. Uprzejmie informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.


12. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie i kolorze przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości, które wynikają z typu i ustawień użytego przez Państwa monitora.

 

13. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki prosimy o dokładną inspekcję paczki. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że zawartość została zniszczona lub zagubiona podczas transportu należy odmówić przyjęcia przesyłki i spisać protokół z opisem problemu w obecności kuriera.

 

14. Po otwarciu paczki prosimy o sprawdzenie stanu ilościowego, jakościowego oraz asortymentowego produktów i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w stosunku do złożonego zamówienia.

 

15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedającego zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 

16. Powyższy regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej podczas zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Do góry